AÖF Türk Dili Notları

Burada 2012-2016 arasında tamamladığım Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne dair notlar, yazılar bulacaksınız.

Yazılarda ders notlarından çok, kitap içeriklerine dair eleştirilere, etkilendiğim hocalara, önemli gördüğüm bilgilere yer verdim.

 

Bölüme Dair Genel Düşünceler

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü, Söz Sanatları

Türkçe Ses Bilgisi

Temel Bilgi Teknolojileri

Batı Edebiyatında Akımlar

Osmanlı Türkçesine Giriş

Orhun Türkçesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Osmanlı Türkçesi Grameri

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı

Halk Hikayeleri – Halk Masalları

Uygur Türkçesi

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Türk Halk Şiiri

Çağdaş Türk Yazı Dilleri